Yritysvastuu

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]

Yritysvastuun osa-alueet

[/vc_column_text][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/5″][vc_single_image image=”3866″ img_size=”200×100″ alignment=”center”][vc_column_text]

Energia

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/5″][vc_single_image image=”3875″ img_size=”200×100″ alignment=”center”][vc_column_text]

Jätteet

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/5″][vc_single_image image=”3873″ img_size=”200×100″ alignment=”center”][vc_column_text]

Hankinnat

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/5″][vc_single_image image=”3874″ img_size=”200×100″ alignment=”center”][vc_column_text]

Materiaalitehokkuus ja kemikaalit

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/5″][vc_single_image image=”3278″ img_size=”200×100″ alignment=”center”][vc_column_text]

Logistiikka ja liikkuminen

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1592315214678{margin-top: -40px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Yritysvastuu

Ympäristövastuun kantaminen organisaatiossa on hyvin konkreettista. Tiedostamalla toiminnan ympäristövaikutukset voit vähentää niitä. Sopimalla yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet löydät helpoimmin toimenpiteet ympäristövaikutusten hallitsemiseksi.

Ympäristövastuussa keskeistä on

  • luonnonvarojen tehokas käyttö
  • vesien, ilman ja maaperän suojelu
  • luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
  • ilmastonmuutoksen torjuminen sekä
  • vastuu yrityksen tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Sosiaalinen vastuu on vastuuta asiakkaiden, alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden sekä oman henkilökunnan terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Joillain toimialoilla myös eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat osa sosiaalista vastuuta.

Taloudellinen vastuu on tehokkuudesta, kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista.

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöjohtamisella toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten hallinta kytketään osaksi jokapäiväistä toimintaa. Ympäristöjärjestelmä on johdon apuväline, jolla toteutetaan jatkuvan parantamisen periaatetta. Järjestelmä tuo tavoitteellisuutta ja työkaluja käytännön työtehtäviin, ympäristöasioiden seuraamiseen ja johtamiseen.

Ympäristöasioiden dokumentointi luo perustan jatkuvalle parantamiselle. Kun yritys tietää, miten sen toiminta on järjestetty, voidaan arvioida tuloksia ja pohtia parannustoimenpiteitä.

Ympäristöjohtamisella

  • kehitetään toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä vähennetään ympäristöhaittoja
  • parannetaan ympäristötietoisuutta ja lisätään yhteistyötä
  • vastataan viranomaisten asettamiin vaatimuksiin
  • parannetaan toiminnan uskottavuutta ja imagoa.

 

Ympäristötyöllä kilpailuetua, riskienhallintaa ja kustannussäästöjä

Hyvin hoidetut ympäristöasiat ovat kilpailutekijä, ympäristöasiat ja taloudelliset säästöt kulkevat usein käsi kädessä. Esimerkiksi jätteiden määrän vähentäminen, energiankäytön ja liikkumisen tehostaminen ovat toimia, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Yritystoiminnalla ja tapahtumilla on aina jonkinlaisia vaikutuksia ympäristöön. Vaikutukset voivat olla suoria, kuten ilmaan, maaperään tai veteen aiheutuvat päästöt tai toiminnasta syntyvät jätteet. Ympäristövaikutukset voivat olla myös välillisiä, kuten käytettävien materiaalien hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuvat vaikutukset sekä energiankäytön ja liikkumisen aiheuttamat vaikutukset. Kiristyvä ympäristölainsäädäntö, kuluttajien asenteiden muuttuminen sekä kasvava kilpailutilanne luovat paineita ympäristöasioiden parempaan huomioimiseen omassa toiminnassaan.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]