Vuosiraportit kuntoon 30.4. mennessä!

Ekokompassin yksi kymmenestä kriteeristä on vuosittainen tulosten raportointi ja seuranta. Tänäkin vuonna vuosiraportoinnin deadline on 30.4.2020. Päivitäthän siihen mennessä:

1. Vuoden 2019 ympäristöohjelma

  • toimenpiteiden tila (aloittamatta,aloitettu, tehty, keskeytetty, jatkuva)
    → huom. kun toimenpide on tehty / keskeytetty, voit halutessasi kuitata sen päättyneeksi, jolloin tieto ei kopioidu seuraavalle vuodelle.
  • Tulokset ja kommentit (esim. toimenpiteen edistyminen, tavoitteisiin pääsyn onnistuminen jne.)
  • Valitut tunnusluvut (päivitä vain ne tunnusluvut, jotka ovat toimintanne kannalta oleellisia)
  • Kun olet raportoinut vuoden 2019 tiedot, voit vaihtaa sivun statuksen valmis-tilaan (ks. käyttöohje)

2. Vuoden 2020 ympäristöohjelma

  • Kopioi vuodelta 2019 jatkuvat toimenpiteet vuodelle 2020 (ks. käyttöohje)
  • Luo uusia toimenpiteitä (näitä voit pohtia vaikka yhdessä Ekokompassi-asiantuntijan kanssa)
  • Ympäristöohjelmaa voit päivittää pitkin vuotta

3. Aloita samalla jo vuoden 2021 suunnittelu

Muista myös kertoa ympäristötyön tuloksista muille!

Jos raportoinnin suhteen tulee ongelmia tai kysyttävää, ole yhteydessä ohjelmapäällikkö Heidi Saloseen. Tutustu myös käyttöohjeeseen.