Tiedote: Yrityksistä 40 % saa aiempaa enemmän kysymyksiä ympäristövastuusta

Helsingin seudun kauppakamarin ja Ekokompassin teettämässä kyselyssä 40 prosenttia yrityksistä kertoo, että asiakkaiden kysymykset ympäristöasioista ovat lisääntyneet. Samalla myös henkilöstö tiedustelee yhä useammin ympäristöön liittyvistä asioista.

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen näkyy vahvasti yrityselämässä. Ekokompassin ja Helsingin seudun kauppakamarin kyselyn mukaan yritysten asiakkaat ja henkilöstö tiedustelevat yhä useammin yrityksen ympäristöasioista.

– Kyselyjen lisääntymiseen vaikuttaa varmasti yritysvastuun ymmärtäminen entistä laajemmin. Nyt myös yhteistyökumppanit halutaan mukaan yhteisten tavoitteiden taakse. Kun yksi yritys käy läpi oleellisimmat ympäristövaikutuksensa, se tarkastelee siinä yhteydessä usein niin hankintojaan kuin alihankintojaankin, Ekokompassista vastaava ympäristöasiantuntija Irina Niinivaara kertoo ja jatkaa:

– Myös valtio ja kunnat antavat yhä enemmän painoarvoa yhteistyökumppaneidensa vastuullisuudelle. Silloin ympäristöjärjestelmä voi olla edellytys tarjouskilpaan osallistumiselle, Niinivaara muistuttaa.

 

Ympäristöjärjestelmä hyödyttää taloudellisesti

Osa yrityksistä on jo asettanut tavoitteet ja toimenpiteet ympäristötyölle. Selvityksen mukaan niistä 80 % kokee, että siitä on konkreettista hyötyä yritykselle.

– Tavoitteellisesti toimivat yritykset kertovat saavansa ympäristövastuustaan ennen kaikkea taloudellista etua ja toissijaisesti imagohyötyä. Jos yrityksellä ei vielä ole käytössä ympäristöjärjestelmää, moni näyttää ajattelevan, että pääasiallinen hyöty olisi imagollista, Niinivaara kertoo.

Vajaa puolet vastaajista myöntää, ettei tiedä, millainen ympäristölainsäädäntö yritystä koskee. Ympäristöjärjestelmää käyttävistä yrityksistä epävarmoja on alle 10 prosenttia.

– Ympäristöjärjestelmän käyttöönoton aikana käydään läpi konkreettisesti lainsäädäntöä ja velvoitteita. Yritykselle kyse on samalla riskienhallinnasta. Siksi esimerkiksi omistajien ja sijoittajien kannattaisi olla kiinnostuneita siitä, miten ympäristöasioita yrityksessä hallitaan, Niinivaara kannustaa.

Ympäristöjärjestelmän käyttöönottaminen ei ole välttämättä niin suuri ponnistus kuin yrityksissä luullaan.

– Esimerkiksi Ekokompassi on suunniteltu helpoksi toteuttaa. Meillä on mietitty valmiiksi työkalut ja toimintamalli, ja asiantuntijamme tukevat yritystä koko prosessin ajan, Niinivaara selvittää.

Kyselyyn osallistui 95 pääkaupunkiseudulla toimivaa Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritystä. Kysely toteutettiin loppukeväällä 2018 verkkokyselynä ja lisäksi vastauksia tarkennettiin puhelinhaastatteluin. Vastaajista lähes 65 % oli yrityksen johtoryhmän jäseniä.

Ekokompassi kehitettiin pääkaupunkiseudun kuntien yhteishankkeessa vuosina 2008–2011. Ekokompassin tavoitteena on vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöasioiden hallintaa. Palvelun tarjoaa pääkaupunkiseudulla HSY Ilmastoinfo ja toimintaa koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto.

 

Lisätietoja:
HSY Ilmastoinfo
Irina Niinivaara, s-posti: irina.niinivaara (a) hsy.fi, p. 050 361 8448.