Tarina

Tarina

Ekokompassi 10v

Ekokompassi kehitettiin pääkaupunkiseudun kuntien yhteishankkeessa. Hanke toteutettiin vuosina 2008 – 2011, ja sen tavoitteena oli vahvistaa pääkaupunkiseudun pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöasioiden hallintaa. Hankkeessa luotiin toimintamalli kaupunkien ja pk-yritysten väliselle ympäristöyhteistyölle sekä tarjottiin räätälöityä ympäristöneuvontaa. Myös seudullisia yritysneuvojia koulutettiin yrityksiä koskettaviin ympäristöasioihin ja neuvomaan asiakkaitaan näissä kysymyksissä. Lisäksi hankkeessa kehitettiin työkaluja ympäristöasioiden mukaan ottamiseen aloittavien yrittäjien neuvontaan.

Omistaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy

100 % Suomen luonnonsuojeluliiton omistama

Hallitus

Riku Lumiaro
Hallituksen puheenjohtaja
Biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija

Harri Hölttä
Hallituksen jäsen
Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja

Kaisa Kurittu
Hallituksen jäsen

Svante Suominen
Hallituksen jäsen
Yrittäjä,