Bakgrund

[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Bakgrund till projektet Ekokompassen

Ekokompassen har utvecklats inom ett samprojekt för kommunerna i huvudstadsregionen. Projektet genomfördes under åren 2008 – 2011 i syfte att stärka huvudstadsregionens små och medelstora företags hantering av miljöfrågorna. I och med projektet skapades ett koncept för miljösamarbetet mellan städerna och de små och medelstora företagen samtidigt som en skräddarsydd miljörådgivning ställdes till förfogande. Dessutom utbildades regionala företagsrådgivare för miljöangelägenheter som berör företagen och för vägledning av kunder i dessa frågor.

Samarbetspartner

Projektet beviljades stöd från Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) samt Nylands nä-rings-, trafik och miljöcentral.
Projektet koordineras av Helsingfors stads miljöcentral och dess centrala samarbetspartner var: Helsingfors näringstjänst, Helsingfors stads partitorg, Vanda stads miljöcentral, Företagsservicecentret Leija (Vanda), Esbo stads miljöcentral, Esbonejdens nyföretagarcentral, Miljöenheten i Grankulla stad, HRM – Helsingforsregionens miljötjänster, Helsingforsregionens handelskammare och Helsingfors företagare

Nordiskt samarbete

Miljösystemet Ekokompassen har utformats så att det motsvarar miljösystemen i de övriga nordiska länderna.

  • Ecolighthouse (Norge)
  • Miljödiplom (Sverige)
  • Green Network (Danmark)
  • Key2Green (Danmark)
  • Planmiljo (Danmark)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]