Raportointi

Raportointi

Organisaatiot tekevät ympäristöohjelmansa sähköiseen raportointijärjestelmään. Siellä he myös  raportoivat sen toteutumisesta, seuraavat tunnuslukujen kehitystä sekä tallentavat ympäristötyöhön liittyvät dokumentit. Ensimmäistä kertaa raportointi tulee ajankohtaiseksi auditointiin valmistauduttaessa. Ympäristötyön etenemisestä pitää kertoa organisaation henkilökunnalle säännöllisesti.

Ekokompassi-neuvojat ja -auditoijat käyttävät samaa järjestelmää.

Kirjaudu Ekokompassin raportointijärjestelmään

 

Tukea järjestelmän käyttöön saat omalta Ekokompassi-neuvojaltasi.