Asiakkailta: TOP 3 hyötyä Ekokompassista

Tuoreen asiakastyytyväisyyskyselymme mukaan kolme tärkeintä hyötyä Ekokompassista ovat:
1) Kustannussäästöt
2) Kilpailuetu
3) Sidosryhmien tyytyväisyys

Kiitosta saimme myös systemaattisesta lähestymistavasta, joka auttaa pitämään ympäristövastuun ryhdissä.

Vastaajat pitivät haasteellisimpana tehtävänä etenkin ensimmäisen ympäristöohjelman luomista sekä lainsäädännön velvoitteiden läpikäymistä. Omalta Ekokompassi-neuvojalta saatavan tuen määrään ja laatuun oltiin hyvin tyytyväisiä, ja 96 {bf4016e5c4fc23b3b0ca66b9546a5a053501e230eeb220cfe28c88a302b907ff} vastaajista suosittelisi Ekokompassia muillekin.

Kiitämme ja iloitsemme luottamuksesta – työ jatkuu!